Novi sajt iz naše radionice

06/04/2016

Novi web sajt iz naše radionice možete pogledati na adresi www.sorghum-brooms-eco.com Sve dobronamerne kritike ili savete očekujemo sa nestrpljenjem, zato blogujte čekamo vaš odgovor.

web_about.png

Fabrika sirkove metle „Eco Brooms“ bavi se proizvodnjom i plasmanom sirka, semena sirka i sirkovih metli više od 40 godina. Naslednica je porodične tradicije koja je preneta sa oca na sina.

Fabrika svoje proizvode aktivno izvozi u zemlje Evropske unije, Ruskog trgovinskog sporazuma i lokalanog regiona, takođe saradnju ima i sa prekookeanskim zemljama u plasmanu svojih roba i proizvoda na treća tržišta.

 


04/02/2013

Novi web sajt iz naše radionice možete pogledati na adresi www.h4software.com Sve dobronamerne kritike ili savete očekujemo sa nestrpljenjem, zato blogujte čekamo vaš odgovor.

h4software.com

Kompanija h4software.com iz Australije bavi se projektovanjem i programiranjem softvera na desktop i mobilnim platformama, nas je izabrala kako bi smo joj uradili web dizajn, pozadinsku logiku i servise. Jedan od njihovih poznatijih softvera je program za praćenje radnog vremena kod zaposlenih, koji ima mogućnost hvatanja i snimanja sadržaja radnog ekrana. Program daje mogućnost eksportovanja snimljenih podataka u xml, csv, xls, html kao i objedinjene izvestaje u zip formatu zajedno sa snimcima.


Konkurs za dodelu subvencija za samozapošljavanje NSZ neyaposlenim licima 2012 godine

28/02/2012

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencija 2012 god.

orginalni tekst na NZS pogledajte ovde

Subvencije za samozapošljavanje namenjene su licima, koje se vode na evidenciji NZS i imaju završenu obuku za započinjanje sopstvenog posla. Subvencije za samozapošljavanje dodeljuju se nezaposlenim licima u iznosu od 160. 000,000 dinara odnosno 200. 000,000 dinara za osobe sa invaliditetom, radi osnivanjaradi osnivanja radnje, zadruge ili nekog drugog oblika preduzetništva, osnivanja privrednog društva, ukoliko osnivač u njemu zasniva radni odnos.

Uslovi za dobijanje subvencije NZS

Nezaposleno lice koje ostvaruje pravo na subvenciju za zamozapošljavanje u obavezi je da obavlja delatnost najmanje 12 meseci. Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih lica, osnivanjem radnje ili privrednog društva radi samozapošljavanja.

Ko nemože da ostvari pravo za subvenciju NSZ

Pravo nemože da ostvari nezaposleni:

  1. Za obavljanje delatnosti u oblasti eksploatacije uglja.
  2. Za obavljanje delatnosti za koju je rešenjem o invalidnosti nesposoban …
  3. Za osnivanje udruđenja građana.
  4. Koji je ostvario isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu.
  5. Koji je koristio subvenciju (istu) u prethodne tri godine.
U toku trajanja javnog poziva nezaposleno lice može samo jednom da podnese zahtev.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava.

orginalni tekst na NSZ  pogledajte ovde


Koliko vam mesečno nedostaje novca za pristojan život

18/11/2011

Kolikovam mesečno nedostaje novca za pristojan život

Odgovor na ovo pitanje postavili smo pre nekoliko godina i evo kako su odgovorili na njega posetioci našeg sajta.

Koliko vam nedostaje novca mesecno za pristojan zivot - Istraživanje

Koliko vam nedostaje novca mesecno za pristojan zivot - Istraživanje


Sirkove metle Durciansky novi web sajt

13/02/2011

Novi web sajt iz naše radionice možete pogledati na adresi www.sorghum-brooms-durciansky.com. Sve dobronamerne kritike ili savete očekujemo sa nestrpljenjem, zato blogujte čekamo vaš odgovor.

Fabrika sirkove metle Durciansky

Fabrika sirkove metle Durciansky


Ruska masaža još jedan web sajt iz naše radionice

10/01/2011

Ruska masaža web sajt urađen je kao blog za našeg klijenta, blog se bavi povredama kičme, tretmanima i lečenjem iste. Ima  dobrih saveta, tretmana … Više možete pogledati na adresi www.ruskamasazabeograd.wordpress.com

Ruska masaža

Ruska masaža


Novi veb sajt i galerija slika za Slikarski Atelje Višinka

03/01/2011

Ukazano nam je poverenje za izradu veb sajta i prodajne galerije slika za Slikarski Atelje Višinka.

Sajt se nalazi na veb adresi  www.galerija-slika-visinka.com

Slikarski atelje sa prodajnom galerijom slika

Slikarski atelje sa prodajnom galerijom slika

Pogledajte ocenite i dajte nam neki ocenu ili primedbu. Ako vam se sviđa možemo i vama uraditi nešto slično.

Automatska obrada podataka i naručivanje proizvoda

Prodajna galerija slika ima mogućnost naručivanja svake slike ponaosob ili u više primeraka. Jedan primerak narudžbenice eMailom ide do naručioca a drugi ide ka galeriji slika.

Svaka primljena narudžbenica se evidentira sa posebnim serijskim brojem koji je jedinstven za svaku narudžbenicu, pored toga se i uzima javni računarski broj zarad strožije kontrole i provere identiteta naručioca.