Biznis planovi i krediti

18/12/2008

Ko daje kredite i pod kojim uslovima na biznis planove u R. Srbiji

HipoGroup Alpe Adria

Globalno o uslovima kredita
Hipotekarni krediti sa valutnom klauzulom u EUR
Stambeni kredit sa subvencijom države
Stambeni krediti sa valutnom klauzulom u EUR
Stambeni krediti sa subvencijom iz budžeta Republike Srbije za profesionalna vojna lica Vojske Republike Srbije
Nenamenski (gotovinski) krediti
Potrošački krediti

Banka Intesa

Krediti za privredu

Krediti za stanovništvo

Laki Keš u dinarima
Brzi potrošački kredit
Kredit za refinansiranje
Kredit za refinansiranje
Krediti za kupovinu automobila
Gotovinski kredit na bazi deviznog depozita
Stambeni krediti
Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora

Advertisements

Zašto je važan kvalitetan biznis plan

18/12/2008

Biznis plan

Iz biznis plana zajmodavac dobija informacije:

  1. O vašoj ozbiljnosti i profesionalnosti (izgled biznis plana i način izrade),
  2. Namena biznis plana (prozvodnja, poslovni prostor, usavršavanje, mašine …)
  3. Količini i iznosu kredita za određenu namenu,
  4. Vašom upoznatošću sa procesom tj. zašto vam treba kredit,
  5. Opravdanošću kredita,
  6. Ekonomskoj isplativosti biznisplana  na određen vremenski rok…

Iz svih ovih i još mnogih drugih pitanja zajmodavac odlučuje da li da vam da kredit ili ne.

Krediti se NE DOBIJAJU a pogotovu ne bespovratni od Republike Srbije na DOBAR DAN JA BIH KREDIT.

Za svaki kredit pa i najmanji je potebno puno sati pripreme iz tog razloga neophodan vam je dobar savetodavac, tj neko ko će vam pomoći prilikom izrade biznis plana.

Biznis plan u potpunosti nemora da uradi neka druga osoba ili agencija dovoljno vam je ponekda da dobijete prave informacije da bi ste ispravno podneli i prikazali dokumentaciju.