Prednosti primenom HACCP menadžmenta sigurnosti u industriji hrane

18/02/2009

Sistem proizvodnje hrane po standardu HACCP-a ima jasno i precizno definisanu strukturu.

Prepoznavanje i optimizovanje procesa proizvodnje

Prepoznavanjem i definisanjem procesa proizvodnje, dolazi do optimizacije resursa (troškova) proizvodnje, efektivnosti i funkcionalnosti. Povećava se stepen komunikativnosti između sektora proizvodnje i jasno se definišu poslovi i zaduženja.

Poverenje potrošača i kupaca u HACCP verifikovane proizvođače

Primenjivanje standarda kvaliteta i bezbednosti u proizvodnji hrane daje kupcima osećaj sigurnosti. Uspešnim marketinškim reklamiranjem korisnici su već upoznati sa prednostima HACCP standarda i sigurnosti koje im nude ovakvi proizvodi. (HACCP je kvaliten).

Čuvanje podataka o procesu proizvodnje

Verifikovanjem procesa proizvodnje smanjuju se posete od strane inspektorata i vladinih službi za kvalitet. Prateća dokumentacija zadovoljava  potrebe inspektora hrane i pojednostavljuje proceduru kontrole.

Pojednostavljeno trgovanje sa HACCP standardom

Ozbiljne kompanije za saradnju traže  sertifikovane HACCP kompanije za izvoz na njihova domaća ili strana tržišta.

Kombinacija HACCP sa drugim menadžment sistemima

HACCP može biti kombinovan sa drugim menadžemnt sistemima  kao što su ISO 9001:2000.  Ova kombinacija omogućava definisanje okvirnih procedura za delovanje u slučaju nesreća ili opasnosti (neispravnosti hrane).

Advertisements