Ruska masaža još jedan web sajt iz naše radionice

10/01/2011

Ruska masaža web sajt urađen je kao blog za našeg klijenta, blog se bavi povredama kičme, tretmanima i lečenjem iste. Ima  dobrih saveta, tretmana … Više možete pogledati na adresi www.ruskamasazabeograd.wordpress.com

Ruska masaža

Ruska masaža

Advertisements

Otvaranje firme, preregistracija, promene statusa, gašenje firme u Srbiji

09/08/2009

Agencija LINK je u mogućnosti da vam ponudi usluge:

  1. Osnivanje firme u Srbiji za domaće i strane osnivače,
  2. Preregistraciju postojeće firme i promenu delatnosti ili statusa …
  3. Zatvaranje ili gašenje firme u Srbiji.

U mogućnosti smo da vam obezbedimo svu potrebnu dokumentaciju i papirologiju u cilju skraćivanja vremena potrebnog za registraciju firme. Vaša je obaveza da se potpišete na pripremljenu dokumentaciju i u roku od 7 dana imaćete rešenje o registraciji.


Registrovano nekoliko stranih firmi u Srbiji

18/05/2009

Uspešno smo registrovali i potpomogli registovanje firmi u Srbiji za strane kompanije. Naše zapažanje govori da je Srbija postala interesantna zemlja za ulaganje, posebno iz razloga što se nalazi na rubnim područjima Evropske unije sa kvalitetnim naučnim i tehničkim kadrom.

Ako imate da ponudite nešto interesentno u kontaktu smo sa investitorima iz Slovačke o ulaganju na području Srbije. Pišite nam možda želite sredstva za unapređivanje proizvodnje, uradićemo mini istraživanje za vas.


Otvaranje firme u Srbiji

09/03/2009

Da bi se otvorili firmu u srbiji procedura je relativno jednostavna, uz pomoć naše agencije za 7 dana do rešenja. Za potrebe velikog broja korisnika koji žele da se bave uslugama, najbolje rešenje je osnivanje agencije, agencija pokriva oko 90% potreba korisnika.

Osnivanje ili registracija firme

Zahtev za registraciju firme podnosi se agenciji za privredne registre. Uz popunjen zahtev prilažu se i sledeća dokumenta:

  • Dokaz o indentitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša).
  • Dokaz o uplaćenoj taksi za registraciju u visini od 540,00 dinara.

Formular zahteva, i broj računa na koji se uplaćuje taksa mogu se pronaći na sajtu agencije za privredne registre na adresi www.apr.sr.gov.yu. Ako delatnost neobavljate pod svojim imenom (koristite drugi naziv) dužni ste da prijavite željeni naziv firme ili agencije.

Rešenje o registraciji firme

U rešenju o registraciji (papir) dobija se i PIB (poreski indentifikacioni broj),  sa dobijenim rešenjem iz Agencije za priv. reg.  izrađuje se pečat preduzetnika.  PIB se koristi u platnom prometu i bez njega nemože da se radi. Potrebno je otvoriti račun u banci i podneti prijavu u poreskoj upravi. Sa ovim rešenjima ste u mogućnosti da započnete redovno poslovanje.

Saveti za otvaranje preduzeća:

  1. Proverite isplativnost posla i tržište pre osnivanja.
  2. Zavod za zapošljavanje daje bespovratna sredstva za otvaranje malih i srednjih preduzeća.
  3. Krenite da osnivate preduzeće pre godišnjih odmora (mnogo pre) ili velikih državnih, crkvenih praznika.
  4. Proverite da li ispunjavate sve uslove, pribavite potrebnu dokumentaciju.
Ako niste sigurni konsultujte se sa nama do sada smo otvorili preko 100 agencija, preduzeća i malih firmi. Za nas je jednostavno što je za druge komplikovano.
Pozovite nas poziv nekošta.

Vaša agencija za otvaranje firmi registraciju i preregistraciju LINK 🙂