Struktura biznis plan-a kratak uvod

03/03/2009

Biznis plan struktura i smernice

Biznis plan je zapravo okvir za osmišljavanje i adekvatno povezivanje poslovnih ciljeva, principa i kriterijuma, odnosno politike, pravaca i metoda poslovne strategije, i na osnovu toga, programiranje aktivnosti za ključne funkcije, kao što su: marketing, proizvodnja, nabavka, istraživanje i razvoj, finansije, kadrovi i sl._
Biznis plan služi za:
– Proveru poslovne ideje i poslovnih mogućnosti
– Dobijanje saglasnosti za odredjene poduhvate
– Pripremanje dokumentacije za investiture i preduzeće
– Kao vodič za kasnije poslovanje
Biznis plan treba da sadrži osnovne podatke o preduzeću, kao što su:

 1. Naziv preduzeća:
 2. Kontakt osoba (ime i pozicija):
 3. Adresa:
 4. Telefon/fax:
 5. Pravni status:
 6. Datum osnivanja:
 7. PIB:
 8. Matični broj:
 9. Datum registracije ili poslednje dopune registracije:

Kratak uvod (pregled) biznis plana
Kratak pregled biznisa je najbitniji deo poslovnog plana, jer investitori najčešće prvo pročitaju taj uvodni deo i na osnovu njega odlučuju da li će uopšte pogledati ostatak plana. Kratak pregled treba da sadrži sledeće elemente:

 1. SVRHA I CILJ POSLOVNOG BIZNIS PLANA
 2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POSLOVANJA
 3. FINANSIJSKI ZAHTEVI

1.1  Svrha i cilj poslovnog biznis plana

U ovom delu treba da se navedu glavni razlozi pisanja i prezentacije biznis plana, kao npr. sprovodljivost posla koji hoćete da započnete, mogućnosti proširenja posla, potreba za strateškim partnerom i sl.

1.2 Osnovne karakteristike poslovanja

Pod osnovnim karakteristikama poslovanja podrazmeva se:
Vrsta poslovanja

 • Kojom vrstom posla se firma bavi ( Poizvodnja?Usluge?Trgovina?)
 • Koje su linije proizvoda i vrste usluga
 • Osnovni kapaciteti
 • Koliko ima zaposlenih
 • Misija i glavni poslovni ciljevi

Korporativna struktura preduzeća

 1. Da li je to posao koji je tek započet ili već razvijen
 2. Godina osnivanja
 3. Ko su osnivači
 4. Oblik organizovanja preduzeća

Tržišta i klijenti

 1. Koja tržišta su primarna za poslovanje
 2. Veličina i potencijal tržišta
 3. Koliki je vaš udeo u tržištu, kako ćete ga razvijati
 4. Važni klijenti
 5. Glavni konkurenti

Finansijski podaci biznis plana-a

Treba da sadrži osnovne finansijske podatke kao što su:prihod, neto profit, ukupna aktiva, akcijski kapital. Treba da obuhvati i glavne pretpostavke i predviđanja.
Glavni planovi akcije
Kratko sumirajte sve glavne akcije koje planirate u budućnosti.

1.3 Finansijski zahtevi

Treba da uključi:
• Ukupna suma koja je potrebna
• U koje svrhe
• U kom vremenskom roku
• Da li tražite akcionare, kredite i sl.

Ovako formirana struktura biznis plana omogućava jednostavno i brzo pregledanje rada od strane ocenjivačke komisije.

Pozovite nas bez obaveza poziv nekošta 🙂 .

Vaša agencija za izradu biznis planova LINK

Advertisements

Krediti za biznis mala i srednja preduzeća

25/01/2009

Ako ste registrovan privredni subjekt kod većine banaka možete dobiti kredite za sledeće:

1.Banka Intesa

 • Kredit za nabavku opreme i proširenje kapaciteta
 • Kredit za rekonstrukciju opreme i postojećih poslovnih kapaciteta
 • Kredit za kupovinu poslovnog prostora ili drugih nekretnina
 • Kredit za kupovinu trajnih obrtnih sredstava
 • Kredit za kupovinu drugog pravnog lica
 • Kredit za refinansiranje Vaših ulaganja iz sopstvenih sredstava

2.ProCredit Bank

 • Nabavku robe, sirovina i repromaterijala, sa rokom otplate do 3 godine,
 • Kupovinu mašina, vozila i ostalih sredstava, sa rokom otplate do 7 godina,
 • Adaptaciju poslovnog prostora u cilju uštede energije, sa rokom otplate do 7 godina,
 • Izgradnju, dogradnju i kupovinu poslovnog prostora, sa rokom otplate do 15 godina,
 • Adaptaciju poslovnog prostora u cilju uštede energije, sa rokom otplate do 7 godina.

3. Continental Banka

4. OTP Banka krediti

Pozajmica po dinarskom tekućem računu
Revolving krediti
Krediti za obrtna sredstva
Krediti za refinansiranje
Investicioni krediti
Ostale vrste kredita
Kamatne stope i provizije
Sredstva obezbeđenja

4. Vojvodjanska banka krediti


Biznis planovi i krediti

18/12/2008

Ko daje kredite i pod kojim uslovima na biznis planove u R. Srbiji

HipoGroup Alpe Adria

Globalno o uslovima kredita
Hipotekarni krediti sa valutnom klauzulom u EUR
Stambeni kredit sa subvencijom države
Stambeni krediti sa valutnom klauzulom u EUR
Stambeni krediti sa subvencijom iz budžeta Republike Srbije za profesionalna vojna lica Vojske Republike Srbije
Nenamenski (gotovinski) krediti
Potrošački krediti

Banka Intesa

Krediti za privredu

Krediti za stanovništvo

Laki Keš u dinarima
Brzi potrošački kredit
Kredit za refinansiranje
Kredit za refinansiranje
Krediti za kupovinu automobila
Gotovinski kredit na bazi deviznog depozita
Stambeni krediti
Krediti za adaptaciju i rekonstrukciju stambenog prostora


Zašto je važan kvalitetan biznis plan

18/12/2008

Biznis plan

Iz biznis plana zajmodavac dobija informacije:

 1. O vašoj ozbiljnosti i profesionalnosti (izgled biznis plana i način izrade),
 2. Namena biznis plana (prozvodnja, poslovni prostor, usavršavanje, mašine …)
 3. Količini i iznosu kredita za određenu namenu,
 4. Vašom upoznatošću sa procesom tj. zašto vam treba kredit,
 5. Opravdanošću kredita,
 6. Ekonomskoj isplativosti biznisplana  na određen vremenski rok…

Iz svih ovih i još mnogih drugih pitanja zajmodavac odlučuje da li da vam da kredit ili ne.

Krediti se NE DOBIJAJU a pogotovu ne bespovratni od Republike Srbije na DOBAR DAN JA BIH KREDIT.

Za svaki kredit pa i najmanji je potebno puno sati pripreme iz tog razloga neophodan vam je dobar savetodavac, tj neko ko će vam pomoći prilikom izrade biznis plana.

Biznis plan u potpunosti nemora da uradi neka druga osoba ili agencija dovoljno vam je ponekda da dobijete prave informacije da bi ste ispravno podneli i prikazali dokumentaciju.