HACCP Seminar Novi Sad 20.03.09

17/03/2009

HACCP sistem je po zakonu o veterini obavezujući u Srbiji.

Od 1. januara 2009. godine HACCP sistem je po zakonu o veterini obavezujući u Srbiji, a u zemljama EU od 1. januara 2006. godine. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i skupljanje, preradu i uništavanje otpada životinjskog porekla, dužni su da imaju Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principu dobre proizvođačke i higijenske prakse.

Privredna komora Vojvodine organizuje seminar o primeni HACCP-a

Shvatajući značaj i problematiku sistema i standarda u bezbednosti hrane Privredna komora Vojvodine u saradnji sa IIS – Istraživačkim i tehnološkim centrom iz Novog Sada organizuje informativni seminar na temu:

“SISTEMI I STANDARDI UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU HRANE (HACCP) – ZAKONSKA OBAVEZA I (ILI) STRATEGIJA RAZVOJA ORGANIZACIJE”

Seminar će se održati 20. 03. 2009. godine (PETAK) sa početkom u 11,00 časova u Privrednoj komori Vojvodine (Master centar) velika sala na III spratu, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad.

Cilj seminara je da se menadžeri i stručnjaci koji rade na unapređenju kvaliteta i bezbednosti hrane upoznaju sa našim i međunarodnim propisima (direktivama), međunarodnim organizacijama koje donose standarde u oblasti bezbednosti hrene i tehničkim barijerama u trgovini hranom sa EU.

Izlaganje na seminaru imaće priznati stručnjaci za oblast kvaliteta i upravljanje bezbednošću hrane iz Istraživačkog i tehnološkog centra u Novom Sadu: prof. dr Gordana Ušćebrka, Dr Dragan Žikić i mr Dragoljub Šević.
Polaznicima seminara biće dostavljeni stručni materijali na E-mail adresu nakon završetka seminara.

Učešće na seminaru je bez kotizacije.

Advertisements

Prednosti primenom HACCP menadžmenta sigurnosti u industriji hrane

18/02/2009

Sistem proizvodnje hrane po standardu HACCP-a ima jasno i precizno definisanu strukturu.

Prepoznavanje i optimizovanje procesa proizvodnje

Prepoznavanjem i definisanjem procesa proizvodnje, dolazi do optimizacije resursa (troškova) proizvodnje, efektivnosti i funkcionalnosti. Povećava se stepen komunikativnosti između sektora proizvodnje i jasno se definišu poslovi i zaduženja.

Poverenje potrošača i kupaca u HACCP verifikovane proizvođače

Primenjivanje standarda kvaliteta i bezbednosti u proizvodnji hrane daje kupcima osećaj sigurnosti. Uspešnim marketinškim reklamiranjem korisnici su već upoznati sa prednostima HACCP standarda i sigurnosti koje im nude ovakvi proizvodi. (HACCP je kvaliten).

Čuvanje podataka o procesu proizvodnje

Verifikovanjem procesa proizvodnje smanjuju se posete od strane inspektorata i vladinih službi za kvalitet. Prateća dokumentacija zadovoljava  potrebe inspektora hrane i pojednostavljuje proceduru kontrole.

Pojednostavljeno trgovanje sa HACCP standardom

Ozbiljne kompanije za saradnju traže  sertifikovane HACCP kompanije za izvoz na njihova domaća ili strana tržišta.

Kombinacija HACCP sa drugim menadžment sistemima

HACCP može biti kombinovan sa drugim menadžemnt sistemima  kao što su ISO 9001:2000.  Ova kombinacija omogućava definisanje okvirnih procedura za delovanje u slučaju nesreća ili opasnosti (neispravnosti hrane).