ISO 14000 ekološki standard za zaštitu okoline

05/03/2009

ISO 14000 ekološki standard za zaštitu okoline kreiran je u cilju minimizacije uticaja organizacija (preduzeća) na okolinu (vazduh, voda, zemlja) i kompatibilan je sa zakonskim procedurama i regulativama EU.

ISO 14001 je internacionalna specifikacija za menadžment ekološkog okruženja. On definiše zahteve za uspostavljnaje procedura u zaštiti okoline, određuje faktore uticaje proizvoda, usluga i servisa na okolinu, predviđa ekološke sisteme na koje se vrši negativan uticaj, meri negativne uticaje na njih i daje smernice za sprečavanje neželjenih efekata. On takođe predviđa korake i procedure u prevenciji ekoloških katastrofa, pronalazi moguće najugroženije tačke i potpomaže definisanje bezbednosnih ekoloških procedura.

ISO 14000 sličan je ISO  9000 standardu u delu dokumentovanja poslovnih (proizvodnih) procesa (kako se proizvodi ili daju usluge). Glavna ideja standarda je, organizovanje sistematičnog pristupa u redukovanju negativnih ekoloških uticaja  privrednih subjekata, na svoju bližu okolinu neposredno ili preko usluga, roba, transporta… na širu okolinu posredno.

Kao i kod ISO 9000 sertifikat se dobija od sertifikovanih agencija za standardizaciju.

Mi pripremamo svu papirologiju i sa vama definišemo ekološke procedure, optimizujemo potrebno vreme (mnogo kafe i nespavanih noći)  za sertifikovanja.

Pozovite nas bez obaveza poziv nekošta :) .

Vaša agencija za ISO sertifiovanje LINK.

Advertisements