Profesionalni prevodilac za engleski jezik

09/08/2009

Za komunikaciju sa stranim partnerima na engleskom jeziku u mogućnosti smo da vam ponudimo kvalitetan prevod na engleski jezik, kao i sa engleskog  jezika. Dosadašnja iskustva govore da promotivni materijal naših kompanija koje plasiraju svoje proizvode na strana tržišta nemaju  kvalitetan prevod.

Većina korespodencije sa stranim partnerima se svodi na nekoliko ljudi zaposlenih u firmama koji su priučeni u engleskom jeziku, tako da strani partneri gube poverenje u profesionalnost.

Da vam se nebi desilo da se obrukate sa lošim promotivnim materijalom, katalozima, publikacijama, loše napisanom elektronskom poštom, nekorektnim sadržajem vaših internet stranica obratite se nama.

Agencija LINK vaš profesionalni prevodilac za engleski jezik.

Advertisements

Otvaranje firme, preregistracija, promene statusa, gašenje firme u Srbiji

09/08/2009

Agencija LINK je u mogućnosti da vam ponudi usluge:

  1. Osnivanje firme u Srbiji za domaće i strane osnivače,
  2. Preregistraciju postojeće firme i promenu delatnosti ili statusa …
  3. Zatvaranje ili gašenje firme u Srbiji.

U mogućnosti smo da vam obezbedimo svu potrebnu dokumentaciju i papirologiju u cilju skraćivanja vremena potrebnog za registraciju firme. Vaša je obaveza da se potpišete na pripremljenu dokumentaciju i u roku od 7 dana imaćete rešenje o registraciji.