Korisni linkovi

25/03/2009

Naši prijatelji:

Cleanex-Brooms d.o.o fabrika sirkove metle

Freelance poslovi zaraditi na internetu

Lečite se lekovitim biljem provereno i uspešno http://gavez.wordpress.com

Lečite se lekovitim biljem provereno i uspešno odsada i na adresi  http://www.gavez.info

Advertisements

Izvozite za Rusiju SIEPA

24/03/2009

Sajam prehrane sep. 2009g. Moskva sponzor Ministarstvo Poljoprivrede

U skladu sa planom nacionalne promocije prehrambene industrije, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije finansijski podržava nastup srpskih preduzeća na sajmu prehrane World Food u Moskvi (Rusija), koji se održava od 15. do 18. septembra 2009. godine. Organizaciju nastupa realizuje Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije – SIEPA.
World Food Moscow www.world-food.ru je vodeći sajam iz oblasti prehrambene industrije na tržištu Rusije i zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza. Prošle godine sajam je posetilo preko 45.000 specijalizovanih kupaca i distributera, a na sajmu se predstavilo 1.326 izlagača iz 63 zemlje.

Troškove zakupa štanda snosi Ministarstvo poljoprivrede

Troškove zakupa izložbenog prostora i izgradnje štanda snosi u celosti Ministarstvo poljoprivrede, a preduzeća koja budu učestvovala su u obavezi da snose sledeće troškove:

 1. Putne troškove predstavnika (viza, prevoz, dnevnice, smeštaj),
 2. Troškove prevoza eksponata,
 3. Fakultativni trošak frižidera.

Zbog ograničenog prostora, neophodna je selekcija najkonkurentnijih preduzeća i proizvoda. Kako bi se obezbedio što uspešniji nastup, preduzeća koja žele da se prijave bi trebalo da ispunjavaju sledeće uslove:

 1. Da poseduje konkurentan proizvod, adekvatno pakovanje i proizvodne kapacitete za izvoz,
 2. Da predstavnici na sajmu imaju aktivno znanje engleskog i/ili ruskog jezika i poznaju karakteristike proizvoda i preduzeća,
 3. Da se obaveže da će sarađivati sa organizatorima na unapređenju kvaliteta, pakovanja, promotivnog materijala i nastupu na sajmovima,
 4. Da je preduzeće u većinskom domaćem vlasništvu,
 5. Da se obaveže da će nakon završetka sajma izvestiti organizatore o rezultatima sajamskih aktivnosti nakon završetka sajma.

Rok za prijavu je petak 3. april 2009. i prijave se mogu poslati putem elektronske pošte na adrese

SIEPA prijave


Registrujte se kod SIEPA

19/03/2009

Besplatna registracija u SIEPA bazu podataka o izvoznicima

Šta dobijete registracijom u SIEPA adresar:

SIEPA baza dobavljača je najefikasnija mogućnost da se kompanije predstave međunarodnim kupcima i investitorima sa kojima SIEPA stalno sarađuje (Engleska, Nemačka, Italija, Austrija, Rusija, Kina, Koreja, Švajcarska…). Bilo da se radi o proizvođačima sirovina, polu-proizvoda ili gotovih proizvoda, ova baza pokriva kompletne industrijske lance u različitim industrijskim sektorima.

Ako imate svoje proizvode koji bi bili interesantni na međunarodnom tržištu prijavite se

Da bi se neka kompanija registrovala, neophodno je da preuzme i popuni formular za registraciju i da ga pošalje u elektronskoj formi.

Registracija u SIEPA bazi dobavljača je besplatna za sve kompanije sa teritorije Republike Srbije bez obzira na njihovu vlasničku strukturu, a informacije sadržane u bazi su uvek dostupne na

SIEPA internet stranici.


SIEPA bespovratna sredstva

18/03/2009

SIEPA finansijska podrška za Investitore u Srbiji, povoljni krediti

Pored postojećih prednosti, kao što su obrazovana i jeftina radna snaga, bescarinski izvoz u zemlje Jugoistočne Evrope i Rusiju, strateški geografski položaj i najniža stopa poreza na dobit u Evropi od 10%, Srbija je sada u mogućnosti da ponudi i finansijsku pomoć potencijalnim investitorima. Na osnovu Uredbe Vlade Srbije, donete krajem juna ove godine, investicioni projekti u svim delatnostima, osim trgovine, turizma, ugostiteljstva i poljoprivrede, moći će da konkurišu za dodelu bespovratnih sredstava iz državnog budžeta. Sredstva su namenjena za finansiranje investicionih projekata u oblastima proizvodnje, usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine i istraživanja i razvoja.

Investicije i smernice za ulaganja od strane SIEPA

Investicije u proizvodnom sektoru:

• ukupna sredstva: od 2.000 do 5.000 evra po novom radnom mestu;
• minimalna vrednost ulaganja: između 1 miliona i 3 miliona evra, u zavisnosti od visine stope nezaposlenosti u opštini, gde se vrši ulaganje;
• minimalan broj novih radnih mesta: 50.

Investicije u sektoru usluga:

• ukupna sredstva: od 2.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
• minimalna vrednost ulaganja: 500 000 evra;
• minimalan broj novih radnih mesta: 10.

Investicije u sektoru istraživanja i razvoja:

• ukupna sredstva: od 5.000 do 10.000 evra po novom radnom mestu;
• minimalna vrednost ulaganja: 250 000 evra;
• minimalan broj novih radnih mesta: 10.

Investicioni projekti biće ocenjivani i bodovani na osnovu sledećih kriterijuma:

1) reference investitora,
2) udeo domaćih dobavljača i efekat investicije na produktivnost ostalih domaćih preduzeća u istom sektoru,
3) održivost investicije/trajnost poslovanja,
4) efekti investicije vezani za istraživanje i razvoj,
5) efekti investicije na ljudske resurse,
6) uticaj investicije na životnu sredinu,
7) obim međunarodnog prometa usluga za investicije u sektoru usluga,
8) efekti investicije na razvoj opštine i
9) podrška lokalne samouprave u realizaciji investicije.

Prijave za dodelu sredstava podnose se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza „SIEPA„. Potrebna dokumenta moći će da se preuzmu na internet prezentaciji Agencije (www.siepa.sr.gov.yu) po objavljivanju javnog oglasa za dodelu sredstava. Nakon sprovedenog postupka ocenjivanja projekata, sredstva će biti dodeljivana izabranim kompanijama u skladu sa ukupnim brojem bodova. Isplata će biti vršena periodično tokom trajanja projekta u jednakim iznosima od 25% vrednosti dodeljenih sredstava:

1) po zaključenju kupoprodajnog ugovora ili ugovora o zakupu zemljišta;
2) po dobijanju građevinske dozvole;
3) po dobijanju upotrebne dozvole;
4) po ostvarivanju pune zaposlenosti predviđene investicionim projektom.


SIEPA Agencija

17/03/2009

„SIEPA“ agencija za strana ulaganja

Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (SIEPA) pomaže preduzećima pri obavljanju poslovnih i investicionih aktivnosti u Srbiji. SIEPA vrši istraživanja i obezbedjuje bespovratne kredite i resurse, kako bi strani investitori mogli da donesu prave odluke i da uspešno izvrše ulaganja. Agencija pruža praktičnu pomoć uvoznicima proizvoda i usluga iz Srbije u pogledu svih neophodnih pitanja.

Osnivanje SIEPA agencije

28.2. 2001.godine Skupština Republike Srbije je osnovala SIEPA-u, kao nezavisno pravno lice. Mandatom ove agencije obuhvaćene su sledeće aktivnosti:

• Istraživanje i analiza poslovnog okruženja u Srbiji
• Izrada informativnih publikacija koje bi omogućile stranim preduzećima da lakše posluju u Srbiji
• Analize sektora
• Pomoć preduzećima i investitorima oko pribavljanja dozvola i licenci
• Pomoć srpskim izvoznicima na međunarodnom tržištu
• Upoznavanje potencijalnih investitora sa mogućnostima “Brownfield” i “Greenfield” investicija
• Održavanje baze podataka o izvozu
• Pomoć srpskim preduzećima da maksimalno iskoriste svoje konkurentne prednosti
• Pružanje savetodavnih usluga Vladi u pogledu mogućih promena pravnog i zakonodavnog okvira koji se odnosi na investicije i izvoz
SIEPA agencija

HACCP Seminar Novi Sad 20.03.09

17/03/2009

HACCP sistem je po zakonu o veterini obavezujući u Srbiji.

Od 1. januara 2009. godine HACCP sistem je po zakonu o veterini obavezujući u Srbiji, a u zemljama EU od 1. januara 2006. godine. Pravna lica i preduzetnici koji obavljaju delatnost klanja životinja, proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, kao i skupljanje, preradu i uništavanje otpada životinjskog porekla, dužni su da imaju Sistem za osiguranje bezbednosti proizvoda koji je uveden i koji se održava na principu dobre proizvođačke i higijenske prakse.

Privredna komora Vojvodine organizuje seminar o primeni HACCP-a

Shvatajući značaj i problematiku sistema i standarda u bezbednosti hrane Privredna komora Vojvodine u saradnji sa IIS – Istraživačkim i tehnološkim centrom iz Novog Sada organizuje informativni seminar na temu:

“SISTEMI I STANDARDI UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU HRANE (HACCP) – ZAKONSKA OBAVEZA I (ILI) STRATEGIJA RAZVOJA ORGANIZACIJE”

Seminar će se održati 20. 03. 2009. godine (PETAK) sa početkom u 11,00 časova u Privrednoj komori Vojvodine (Master centar) velika sala na III spratu, Hajduk Veljkova 11, Novi Sad.

Cilj seminara je da se menadžeri i stručnjaci koji rade na unapređenju kvaliteta i bezbednosti hrane upoznaju sa našim i međunarodnim propisima (direktivama), međunarodnim organizacijama koje donose standarde u oblasti bezbednosti hrene i tehničkim barijerama u trgovini hranom sa EU.

Izlaganje na seminaru imaće priznati stručnjaci za oblast kvaliteta i upravljanje bezbednošću hrane iz Istraživačkog i tehnološkog centra u Novom Sadu: prof. dr Gordana Ušćebrka, Dr Dragan Žikić i mr Dragoljub Šević.
Polaznicima seminara biće dostavljeni stručni materijali na E-mail adresu nakon završetka seminara.

Učešće na seminaru je bez kotizacije.


Otvaranje firme u Srbiji

09/03/2009

Da bi se otvorili firmu u srbiji procedura je relativno jednostavna, uz pomoć naše agencije za 7 dana do rešenja. Za potrebe velikog broja korisnika koji žele da se bave uslugama, najbolje rešenje je osnivanje agencije, agencija pokriva oko 90% potreba korisnika.

Osnivanje ili registracija firme

Zahtev za registraciju firme podnosi se agenciji za privredne registre. Uz popunjen zahtev prilažu se i sledeća dokumenta:

 • Dokaz o indentitetu preduzetnika (fotokopija lične karte ili pasoša).
 • Dokaz o uplaćenoj taksi za registraciju u visini od 540,00 dinara.

Formular zahteva, i broj računa na koji se uplaćuje taksa mogu se pronaći na sajtu agencije za privredne registre na adresi www.apr.sr.gov.yu. Ako delatnost neobavljate pod svojim imenom (koristite drugi naziv) dužni ste da prijavite željeni naziv firme ili agencije.

Rešenje o registraciji firme

U rešenju o registraciji (papir) dobija se i PIB (poreski indentifikacioni broj),  sa dobijenim rešenjem iz Agencije za priv. reg.  izrađuje se pečat preduzetnika.  PIB se koristi u platnom prometu i bez njega nemože da se radi. Potrebno je otvoriti račun u banci i podneti prijavu u poreskoj upravi. Sa ovim rešenjima ste u mogućnosti da započnete redovno poslovanje.

Saveti za otvaranje preduzeća:

 1. Proverite isplativnost posla i tržište pre osnivanja.
 2. Zavod za zapošljavanje daje bespovratna sredstva za otvaranje malih i srednjih preduzeća.
 3. Krenite da osnivate preduzeće pre godišnjih odmora (mnogo pre) ili velikih državnih, crkvenih praznika.
 4. Proverite da li ispunjavate sve uslove, pribavite potrebnu dokumentaciju.
Ako niste sigurni konsultujte se sa nama do sada smo otvorili preko 100 agencija, preduzeća i malih firmi. Za nas je jednostavno što je za druge komplikovano.
Pozovite nas poziv nekošta.

Vaša agencija za otvaranje firmi registraciju i preregistraciju LINK 🙂