Profesionalni prevodilac za engleski jezik

09/08/2009

Za komunikaciju sa stranim partnerima na engleskom jeziku u mogućnosti smo da vam ponudimo kvalitetan prevod na engleski jezik, kao i sa engleskog  jezika. Dosadašnja iskustva govore da promotivni materijal naših kompanija koje plasiraju svoje proizvode na strana tržišta nemaju  kvalitetan prevod.

Većina korespodencije sa stranim partnerima se svodi na nekoliko ljudi zaposlenih u firmama koji su priučeni u engleskom jeziku, tako da strani partneri gube poverenje u profesionalnost.

Da vam se nebi desilo da se obrukate sa lošim promotivnim materijalom, katalozima, publikacijama, loše napisanom elektronskom poštom, nekorektnim sadržajem vaših internet stranica obratite se nama.

Agencija LINK vaš profesionalni prevodilac za engleski jezik.

Advertisements